Home > Clinics and Services > International Services > Ti?ng Vi?t > Dịch Vụ Bệnh Nhân/Gia Đình
Tiếng Việt Dịch Vụ Bệnh Nhân/Gia Đình

Application Process:

العربية

Tiếng Việt
 
­Dịch Vụ Bệnh Nhân/Gia Đình


Để giúp quý vị chuẩn bị cho buổi hẹn của quý vị, Ban Công Tác Xã Hội sẽ cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ để làm cho buổi hẹn của quý vị ở Children's Mercy Hospital càng đơn giản và dễ dàng càng tốt.

Văn phòng Công Tác Xã Hội mở cửa từ 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu. Vào cuối tuần và sau giờ làm việc thường lệ, chúng tôi có ban nhân viên túc trực để trợ giúp quý vị về bất cứ nhu cầu nào mà quý vị có thể có.

Copyright © 2017 The Children’s Mercy Hospital