Home > Clinics and Services > International Services > Af Soomaali > Tallaabada #4: ballan Qabsashada
Af Soomaali Tallaabada #4: ballan Qabsashada

Application Process:

العربية

Af Soomaali
 
ballan Qabsashada Marka la dhamaystiro rabitaanada la socodka maaliyadda, xaqiijinta ballanada qorshaysan waxa lala hubin doonaa qoyska. Isuduwaha bukaanka caalamiga ah ayaa ku siin doona qorshaha cusub ee dhammaan ballanada, macluumaad la xidhiidha adeegyada, iyo wixii khayraad ee kale ee yaal cisbtaalka Children's Mercy iyo jiiddae Kansas City.

Kaddib xoogaa marka aad timaado CMH, isuduwaha bukaanka caalamiga ah ayaa la kulmi doona qoysak si uu idiin siiyo macluumaad dheeraad oo la xidhiidha cisbitaalka iyo adeegyada kala duwan ee waxtar idiin noqon kara.

Inta aad joogto CMH waxa laguu sheegi wixii kharash dheeraad ah ee caafimaad, iyo qabanqaabada bixinteeda oo aad kala hadli doontaa isuduwaha bukaanka caalamiga ah.

Copyright © 2017 The Children’s Mercy Hospital