Home > Clinics and Services > International Services > Af Soomaali > Tallaabada #1: Dib-u-fiirinta Caafimaadka
Af Soomaali Tallaabada #1: Dib-u-fiirinta Caafimaadka

Application Process:

العربية

Af Soomaali
 
Dib-u-fiirinta Caafimaadka Codsi ballan kasta wuxu ku bilaabmaa dib-u-fiirinta dalabka dhamaystiran ee xaaladda caafimaadka ilmahaaga. Si loo billaabo nidaamka dib-ufiirinta caafimaadka, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso Foomka Bukaanka Caalamiga (fiiri lifaaqa).

Foomkan waa in lala soo celiyo soo-koobitaan cusub ee taariikhda caafimaadka ilmahaaga (aysan da'dooda ka badnayn 30 maalmood), iyo nuqulada dhammaan warbixinada baaritaanada, fasaxyada shaybaarka, qaliinka ama sawirada cilad-sheegista. Waxaan u codsanaynaa in dhammaan macluumaadka lagu keeno Ingiriisi.

Marka uu dib-u-fiiriyo shaqaalaha adeegga bukaanka caalamiga ah, waxaanu dhammaan alaabtaas u gudbin doonaa shaqaalaha caafimaadka ee ku habboon. Kaddib marka la helo dhammaan dalabka qoraalka oo dhamaystiran, nidaamka dib-u-fiirntu wuxu qaataa 10-20 maalmaha la shaqeeyo, balse waxaa suuragal ah in uu qaato in ka badan. Marka dib-u-fiirintu dhamaato, shaqaalaha bulshada ayaa kula soo xidhiidhi adiga ama dhakhtarkaaga isaga oo wata fikirkiisa iyo haddii ay habboon tahay, qorshe aan dhamaystirnayn oo ah daryeelka caafimaadka la soo jeediyey. Fadlan ogow qorshaha la xaqiijiyey ee daaweynta waxa keliya oo la bixin karaa wakhtiga ilmahaaga lagu baadho CMH. Marka ilmahaaga lagu baadho CMH, isbeddel ayaa ku dhici kara qorshaha caafimaadka.

Copyright © 2017 The Children’s Mercy Hospital