Home > Clinics and Services > Clinics and Departments > Hearing and Speech > Somali > Rugta caafimaadka Maqalka iyo Hadalka(Hearing and Speech Clinic)
Somali Rugta caafimaadka Maqalka iyo Hadalka(Hearing and Speech Clinic)

عربي

Somali

Tiếng Việt 

  English 

Français

  Español

 

Kusoo dhaw Rugta caafimaadka Maqalka iyo Hadalka ee Children's Mercy Kansas City. Kusoo dhaw Rugta caafimaadka Maqalka iyo Hadalku waxuu ku hanweyn yahay in uu noqdo mid kamida cisbitaalada caruurta qananka ka ugu wanaagsan isagoo kudadaalaya waxbarasho heersare ah, daryeelka bukaanka iyo cilmi baadhis.

 

Waa maxay sababta aad u Dooranayso Children's Mercy

Rugta caafimaadka Maqalka iyo Hadalku waxay leeyihiin shaqaale khabiiraa oo takhasus ku ah xanuunada caruurta. Rugtu waxay u huraysaa bukaanada inay siiso adeegyada ugu tayada wanaagsan suurtogalkaa iyagoo isticmaalaya caddaymo ay badankoda ay kasalaysan yihiin tabartabar kuqaadashada iyo nidaamyo, qalab iyo teknoolajiyad laheli karo. Waalidka iyo masuuliyiinta ayaa kujira talaabo kastoo kamida adeegyadayada, oo ay fiiro dheeraada u yeelan karaan qiimaynta iyo daaweeynta caruurtooda ama ay usii marayaan muraayadaha dhanka keliya ah.

Dhammaan khabiirada maqalka iyo cudur-yaqaanada luuqada hadalka waxay haystaan shahaada digriiga, shahaadada doktareedka ama Ph.D. ee takhasuska cilmigooda midkasta kiisa. Waxay Shahaado kuhaystaan Awood-Xiradeedka Rugta caafimaadka (CCC) ee barashada cilmiga maqalka ama barashda cudurada luuqada -hadalka, oo ay ugu deeqday Ururka Luuqada Hadalka Maqalka Ameerikaanka (ASHA), Iyagoo oggo'laansho u haysta si ay xirfad ahaana in ay uga shaqeeyaan gobolada Kansas, Missouri ama labad gobolba.

Waxbarashadu waxay muhiim u tahay shaqaalaha Rugta Maqalka iyo Hadalka. Rugti waxay leedahay arday qalin jabisay, ardayda caafimaadka iyo dad deegaana oo fiiro dheerada u leh qiimaynta iyo daaweeynta dabiicigaa. Waxay tacliiminaysaa dhaqaatiirta iyo shaqaalaha kale ee daryeelka caaimaadka ee kashqeeya maqal la'aanta iyo xanuunada xidhiidhka, waxay siisaa casharo kooxaha caafimaadka iyo kuwa bulshadaba, oo ay u diyaarisaa fasalo aan sidaa uga dheerayn dugisyada qalin jabinta.

 

Murti Hawleed

Murtida hawsha Shaqada Rugta Maqalka iyo Hadalku waa in ay bixiso daryeelka dheeraadkaa ee baadhitaanada caafimaadka, faragalin waqti-horaa, wadashaqayn, daaweeyn muddo-kooban soconaysa, wax baris iyo cilmi-baaris. Bukaanada, qooysaska iyo shaqaalaha waxaa loola dhaqmayaa si naxariis leh jawi qoysnimo ku salaysan oo aqoonsan baahiyaadka jidheed, qiireed, dhaqaale, bulsho, diineed, iyo dhaqan.

Rugta Maqalka iyo Hadalku waxay lashaqaysaa Cisbitaalada Carruurta Mercy iyo Rugaha caafimaadka, degmo ahaan iyo gobol ahaanba si ay u bixiso adeegyo leh hogaank iyo horumarinlocally.

Rugta Maqalka iyo Hadalku waxay u shaqaysaa sida xarumaha bulshada lagamamaarmaanka oo kale iyagoo bixinaya tayada ugu saraysa ee caddaymo salka -kuhaya daryeel caafimaad uguna gudbinya waxdhigis iyo cilmi-baaris.

Copyright © 1996-2016 The Children's Mercy Hospital