Home > Clinics and Services > Clinics and Departments > Hearing and Speech > Somali > Maxay Yihiin Khabiirada Maqalku iyo Khabiirada Hadalka-Luuqadu(What are Audiologists and Speech-Language Pathologists)?
Somali Maxay Yihiin Khabiirada Maqalku iyo Khabiirada Hadalka-Luuqadu(What are Audiologists and Speech-Language Pathologists)?

عربي

Somali

Tiếng Việt 

  English 

Français

  Español

 

Rugta Maqalka iyo Hadalka ee Cisbitaalada Caruurta Mercy iyo Rugaha caafimaadka waxay bixisaa adeegyada barashada cudurada luuqada-hadalka iyo daaweeynta dabiiciga ee caruurta qabta  xanuunka xidhiidhka.

Rugta Maqalka iyo Hadalka waxay leedahay xirfadlayaasha soosocda kuwaasoo daryeela caruurta: khabiirada maqalka iyo khabiirada barashada xanuunada hadalka-luuqada

 

Khabiirada Maqalka

Barashada maqalku waa qayb kamida cilmiga-sayniska ee lashaqaysa maqalka, iskudheelitirka iyo dhibaatooyinka laxidhiidha.

Khabiirada maqalku waa shaqaalaha daryeelka caafimadka kuwaas oo hab caafimaad u baadha, maareeya oo daweeya dhibaatooyinka maqalka. 

Goobta Children's Mercy, Khabiirada maqalku waxay baadhis caafimaad kusameeyaan si ay u fahmaan haddii cunnugu uu wax kamaqli karo inta qiyaasta caadigaa. Haddii aanu kumaqli karayn, waxay fahmaan kuu yahay  heerka-codka caruurta ay dhibaatadu kahaysato iyo heerka uu gaadhsiisan yahay, iyo nooca uu yahay dhago-beelka caruurtu qabto. Hadddii Khabiirka maqalku uu ogaado in cunnugu uu qabo dhago beel, wuxuu/waxay kalahadashaa cunnuga, qoyska cunnuga iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka wax kusaabsan qorshe-hawleedka si loo caawiyo cunnuga.

Khabiirka maqalku wuxuu haystaa shahaadada digriiga barashada maqalka laxidhiidha, shaahada maastarka ma doktroraytka midkood. Khabiir maqal shahaado sita wuxuu yeelan doonaa waraaqaha CCC-A ama FAAA oo ay dhabarkooda kuyaalaan magaciisa/magaceedu. CCC-A waxy u taagan tahay Shahaadada Awood Xirfadeedka Rugta Caafimaadka, taas oo ay macnaheedu tahay in Khabiirka maqalku uu caddayn u sito si uu uga shaqeeyo xaaladaha caafimaad ee bukaanda. Shahaadadan ay siisay Ururka Luuqada Hadalka Maqalka Ameerikaanka (ASHA). Si uu uga shaqeeyo Children's Mercy, Khabiirka maqalku waxaa waajiba in uu leeyahay shahaadadan. FAAA waxay u taagan tahay Xubinimada Laanta Barashada Maqalka (AAA). AAA waxaa weeye ururka u taagan barashada maqalka.

Macluumaad intaas dhaafsiisan, fadlan booqo Barbaamijka Aqoonta Dhagaha

Ku noqo kor 

 

Khabiirada Hadalka -Luuqada (SLP)

Aqoonta Hadalka-luuqadu waa qayb kamida cilmiga-sayniska ee kashaqeeya  xanuunada xidhiidhka

Khabiirada Hadalka-luuqadu waxay kacaawiyaan caruurta horumarinta xirfadaha xidhiidhka ooy kalashaqeeyaan dhibaatooyinka kahaysta hadalka, luuqada, fahanka -xidhiidhka maskaxda, codka, dudubinta iyo fasiixnimada. Inta badan iyaga ayaa loo diraa sida khabiirada barashada cudurada hadalka.

Khabiirada takhasuska ku ah hadalka waxay haystaan shahaadada digriiga ama doktoraytka, waana waajib in ay qabtaan tababarada ururada kahor inta aanay lakulkin bukaanada. Qabashada ururadan, Khabiirada takhasuska ku ah cudurada hadalku waxay helaan Shahaadada Awood Xirfadeedka Rugta Caafimaadka (CCC-SLP). Sida shahaadada CCC-A ee khabiirada maqalka, shahaadadan ee xirfadyahanada hadalka-maqalka waxa loo soo maray Ururka Luuqada Hadalka Maqalka Ameerikaanka (ASHA).

Macluumaad intaas dhaafsiisan, fadlan booqo  Barnaamijka hadalka

Ku noqo kor

Copyright © 1996-2016 The Children's Mercy Hospital