Home > Clinics and Services > Clinics and Departments > Hearing and Speech > Somali > Macluumaadka lagala Xidhiidhayo(Contact Information)
Somali Macluumaadka lagala Xidhiidhayo(Contact Information)

عربي

Somali

Tiếng Việt 

  English 

Français

  Español

Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka of Children's Mercy Hospitals iyo Rugaha caafimaadka oo leh dhawar goobood oo kuyaala jiida Magaalada Kansas.

Children's Mercy HospitalTilmaanta Baabuur Kutegista
2401 Gillham Road
Kansas City, MO 64108
Telefank: (816) 234-3000
Rugta caafimaadka Maqalka iyo Hadalka
Xarunta Hoolka Bukaansocodka Qoyska
Saacadaha: 8:00 g.h. - 5:00 g.d., Isniin - Jimce
Telefan: (816) 234-3677
Fax: (816) 234-3291
TDD/TTY: (816) 234-3677
Telefan bilaa lacaga: (888) 239-8152

Children's Mercy NorthlandTilmaanta Baabuur Kutegista
Rugta caafimaadka Maqalka iyo Hadalka
501 NW Barry Road
Kansas City, MO 64155
Saacadaha: 8:30 g.h. - 4:30 g.d., Salaasa - Jimce
Telefan: (816) 413-2500
Fax: (816) 413-2555

Children's Mercy SouthTilmaanta Baabuur Kutegista
5808 W. 110th
Overland Park, KS 66211
Telefan: (913) 696-8000
Rugta caafimaadka Maqalka iyo Hadalka
Rugta Caafimaadka kulliyada Boulevard
5520 College Blvd.
Overland Park, KS 66211
Saacadaha: 8:00 g.h. - 5:00 g.d., Isniin - Jimce
Telefan: (913) 696-5750
Fax: (913) 696-8855
TDD/TTY: (913) 696-5750
Telefan bilaa lacaga: (888) 460-6432

Copyright © 1996-2016 The Children's Mercy Hospital