Home > Clinics and Services > Clinics and Departments > Hearing and Speech > Somali > Isuduwista Kooxaha Daryeelka(Coordinating Care Teams)
Somali Isuduwista Kooxaha Daryeelka(Coordinating Care Teams)

عربي

Somali

Tiếng Việt 

  English 

Français

  Español

 

Cisbitaalada Caruurta Mercy iyo Rugaha caafimaadka Maqalka iyo Hadalku wuxuu si toosa ula shaqeeyaa rugaha caafimaadka/waaxyaha kale dhammaan cisbitaalada. Waxay bixisaa adeegyada xanuunada maqalka ee Dhagta, Sanka, ee Rugta caafimaadka Cunnaha Cisbitaalka Carruurta Mercy iyo Children's Mercy South. 

Barnaamijka cudurada maqalku wuxuu lashaqeeyaa Waaxda Barashada dhiigaOncology si ay baadhitaan caafimaad ugu sameeyaan maqalka caruurta qaadata kadawaynta kansarka. Khabiirada xanuunka maqalku waxay lashaqeeyaan kooxaha bukaan-socodka si ay ula kulmaan caruurta khatarta ugu jirto dhaga beelka, sida kuwa lagaga daaweeyo Cibitaalka Children's Mercy xanuunada qoorgooga ama dhaawacyada madaxa.

Dhammaan caruurta kujrita Qaybta Daaaweeynta khaaska Maalmaha ugu horeeyaa marka uu cunnugu dhasho (NICU) waxay helayaan qiimaynta maqalka kahor inta aanay kabixin Children's Mercy. Caruurtu sidoo kale waxay helayaan qiimaynta maqalka ee ay soo gudbiyeen daryeel cafimaad bixiyaasha ama haddii ay yimaadaan qiimaynta hadalka.

Sidoo kale Rugta caaimaadka Maqalka iyo Hadalku wuxuu lashaqeeyaa kooxaha rugaha caafimaadka ee soosocda:

Faruurta / Rugta Caafimaadka Faruurnaanta "Craniofacial"

Rugta Caafimaadka Faruurnaantu/Craniofacial waxay kutaalaa Cisbitaalka Children's Mercy ee Children's Mercy South. Wuxuu kakooban yahay qaybo badanoo takhasusa, oo ay kujirto Maqalka iyo Hadalkuba. Marka caruuurta qaba xanuunadan ay yimaadaan rugta caafimaadka waxay helayaan fursada ay kula kulmi karaan hal booqasho takhasusayaal badan oo kala duwan. Dhammaad kastoo rug caafimaad, dhammaan kooxdu way kulmaan si ay u abuuraan qorshaha daryeelka ee cunnug kasta. Kooxdu waxay kakooban tahay sida soosocota:

 • Xanuunada Maqalka
 • Ilkaha/Qurxinta Ilakaha "Orthodontics"
 • Dhagta, Sanka, iyo Cunahaand
 • Xanuunada Hidaha
 • Umusha
 • Nuujinta
 • Nafaqada
 • Shaqo Baxnaanin
 • Qalniinka Jidhka
 • Cilmi-Nafsiga
 • Shaqada Bulshada
 • Barashada Cudurada Hadalka-Luuqada

Return to top

Rugta Caafimaadka Horumarinta Baadhista Cudurka (Autism)

Rugta caafimaadka Horumarinta Baadhista Cuduradu waxay ku taalaa Children's Mercy South. Rugtu waa fursada caruurta qabta xanuunada maskaxda nooc kasta ay kula kulmi karaan hal booqasho takhasusayaal badan oo kala duwan. Caruurta iyo Qooysaskoodu waxay lakulmi doonaa takhasuse kasocda waax kasta muddada booqashada koowaad, oo badaniyaa socota 2 to 2½ saacadood. Toddobaadka kuxiga, caruruta iyo qooysaskoodu waxay kusoo laabtaan rugta caafimaadka si ay ula kulmaan kooxda si ay ugu turjumaan oo ay ugala hadlaan waxa kusaabsan natiijada kasoo baxay kooxda. Kulankani badaniyaa wuxuu socda hal saac. Kooxdu waxay kakooban tahay sida soosocota:

 • Xanuunada Maqalka
 • Horumarinta Xanuunada Caruurta
 • Shaqo baxnaanin
 • Cilmi-Nafsiga
 • Shaqada Bulshada
 • Barashada Xanuunada Hadalka-Luuqada

Macluumaad intaas dhaafsiisan, booqo shabakadda rugta caafimaadka oo dooro jiida "Could My Child Have Autism?" xidhiidhka barnaamijka ee www.childrensmercy.org/content/view.aspx?id=11102

Return to top

 

Kiliinigga Xaaladda "Down Syndrome"

Rugta Caafimaadka Down Syndrome waxay kutaalaa Cisbitaalka Children's Mercy. Rugtani waxay siisaa caruurta qabta Down Syndrome fursad ay kula kulmi karaan hal safar takhasusayaal badan. Rug joogta ayaa lagu qabtaa toddobaadkiiba hal mar caruurta dhalashadoodu kabilaabanto 10 sannadood. Rugta caafimaadka ee da'da qaangaadhnimada waxaa laqabtaa afar jeer sannadkiiba caruurta kawayn 10 sannadood. Kooxda waxaa kujira:

 • Xanuunada Maqalka
 • Dabeecada iyo Horumarinta
 • Dhagta, Sanka, iyo Cunaha
 • Nafaqada
 • Shaqo Baxnaanin
 • Xanuunada Caruurta
 • Barashada Xanuunada Hadalka-Luuqada

Macluumaad intaas dhaafsiisan fadlan kabogo macluumaad-koobaha rugta caafimaadka tooskaa ee barta shabakadda Down Syndrome Clinic Brochure.pdf

Return to top 

Rugta Caafimaadka Daryeelka Dhalashada Cusub (NEON)

Rugta caafimaadka NEON waxay kutaalaa dabaqa koowaad ee Rugta Caafimaadka Daryeelka Gaarkaa ee Cisbitaalka Caruurta Mercy. Rugtan Caafimaad waa rug lasocta kooxaha gaarkaa ee caruurta khatarta ee kusugan ee kasocata Qaybta Daryeelka Khaaskaa ee Xilliga dhalashada ay kujiraan (NICU). Kooxahani waxaa kujira dhalaanka kaqalinjabiyey NICU ee u baahan  ECMO ama dabiibis qaboojina, iyo dhalaanka caafimaad ahaan laga baadhay inay qabaan Congenital Diaphragmatic Hernia (CDH). Sidoo kale Rugta NEON waxay lakulantaa dhalaanka qaba dhibaatooyinka caafimaad kale ee qalafsan. 

Himilada rugtan caaimaad waa si ay dabagasho horumarka cunnuga kadib marka laga saaro cisbitaalka da'da 6 bilood, 1 sanno iyo 4 sannadood, ama ugu soo jeediyaan arimaha caafimaad ee socda. Kooxda NEON waxaa kujira:

 • Xanuunada Maqalka
 • Daryeelka Dhalaanka
 • Nafaqada
 • Shaqo Baxnaanin
 • Daaweeynta Dabiicaga Jidhka
 • Shaqada Bulshada
 • Barashada Xanuunada Hadalka-Luuqada

Return to top

Copyright © 1996-2016 The Children's Mercy Hospital