Home > Clinics and Services > Clinics and Departments > Hearing and Speech > Somali > Goorta Lahelo Caawimaada(When to get help)
Somali Goorta Lahelo Caawimaada(When to get help)

عربي

Somali

Tiếng Việt 

  English 

Français

  Español

 

Astaamaha Khatartaa:

  • Wax jawaaba kama bixiyo dhawaqa da' kastaba
  • Cunnugu ma dhaqaaqo ama ma boodo marka dhawaq sare lasameeyo
  • Ma hadaaqo waqtiga cunnugu gaadho da'da sagaal bilood
  • Kalmado kuma hadlo da'da 18 bilood
  • Ma raaco amarada fudfudud labada sanno da' ahaan
  • Haghagada ayaa sii socota marka uu dhaafo da'da 3½
  • Tayo cod oo liidata da' kastaba
  • Xanuun soo noqnoqda oo sababi kara hoos u dhac maqalkaa
  • Baadhitaanka maqalka dhagaysiga dhalaanka ee guuldaraysatay ama dhagoodba

Marka cunnug kastaa uu bilaabo heerar kala duwan, waxaa jira hadalka, luuqada iyo maqal taariikh xusuus mudan taas oo ay tahay in caruurtu ay gaadhaan da'da qaarkood.

Ururka Hadalka-Luuqada Ameerikaanku waxaa uu leeyahay liis-warbixineed ee da'da ku haboon taariikhda xusuusta muddan. Markaad fiirinayso iyaga, maskaxda kuhay in cunnug kastaa kala duwan yahay. Caruurtu badaniyaa sifiican uma bartaan dhammaan shayadoo dhan ee qayb ahaan illaa inta ay ka gaadhayaan da'da sare ee qiyaasta da'dii kastaba.

Waayo cunnugu sifiican uma baran hal xirfad laga bilaabo qiyaasta da'da ee aanu macnaheedu ahayn in uu/ay qabo dhibaato. Haddii anu cunnugu si fiican u baran shayo badan inta qiyaasta d'adaa, dabadeed caawimaada khabiirka barashada cudurada maqalka iyo hadalka-luuqada ayaa lga yaabaa in loo baahdo.

Si aad uga bogoto liis-warbixineedka, fadlan booqo shabakadda www.asha.org/public/speech/development/chart.htm.

Kor ku noqo

Copyright © 1996-2016 The Children's Mercy Hospital