Home > Clinics and Services > Clinics and Departments > Hearing and Speech > Somali > Barnaamijka Hadalka (Speech Program)
Somali Barnaamijka Hadalka (Speech Program)

عربي

Somali

Tiếng Việt

  English

Français

  Español

Barnaamijka hadalku waa qayb kamida hadalka iyo luuqada Rugta Caafimaadka Hadalka iyo Maqalka ee Children's Mercy Hospitals and Clinics. Khabiirada hadalka-luuqada ee Barnaamijka hadalka ayaa sameeya qiimayn, latashiyo, talosiinta bukaanka iyo daaweeynta dabiicigaa ee caruurta qabta dhibaatada xidhiidhka ama quudinta/liqitaanka.

Kaidb qiimaynta, Khabiirada hadalka-luuqada ayaa abuura qorshe daryeelk cunnugii kasta. Barnaamijka hadalku wuxuu tixgalaiyaa waalidiinta xubnaha muhiimka ka ah kooxda daaweeynta. Sidaa daraadeed, waalidka waxaa laga cosanayaa si ay goob joog uga ahaadaa kulnada daaweeynta dabiiciga ah sidaas daraadeed waxay baran karaan sida loo caawiyo tababar qaadashada caruurtooda guriga jooga.

Xaaladaha Guud ee Barnaamijka hadalku qiimeeyo ee uu daaweeyo waxaa kujira:

 • Waxbarashada Xanuunada Luuqada
 • Naafonimada hadalka "Apraxia of speech"
 • Xaalada "Autism spectrum disorders (ASD)"
 • Xanuunada Fahmidarada
 • Dib udhaca Kobaca
 • Xaalada Naafonimada "Down Syndrome"
 • Aragti la'aanta
 • Haghagada (stuttering)
 • Maqal la'aanta iyo dhago la'aanta
 • Xanuunada Luuqada (wax cabiraada, kawaranka sida ay wax u dhaceen, maskax furfurnaanta)
 • Faruurnaanta/fanaxda "Orofacial myofunctional disorders"
 • Jugta Madaxa kasoo gaadha Xanuunada Caruurta ama dhaawacyada kasoo gaadha dareen wadayaasha
 • Jabaq celinta iyo kuwa la xidhiidha faruurnaanta ama ku fanaxda leh ama "velopharyngeal dysfunction"
 • Liqitaanka
 • Dhibaatooyinka Codka

Barnaamijka hadalku wuxuu leeyahay adeegyo laga helayo jiidahan: Children's Mercy Hospital, Children's Mercy Northland, Children's Mercy South, iyo the Scottish Rite.

Qiimeeynta Hadalka

Daaweeynta Dabiicaga Hadalka

La kulan shaqaalaha Aqoonta Hadalka-Luqadda 

Copyright © 2017 Children's Mercy Kansas City